• /dis´pɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ cổ,nghĩa cổ)

  Sự tiêu khiển, sự vui đùa, sự chơi đùa, sự nô đùa, sự đùa giỡn
  Trò vui đùa, trò chơi đùa, trò nô đùa, trò đùa giỡn

  Động từ

  Vui đùa, chơi đùa, nô đùa, đùa giỡn
  Don't disport yourselves any longer, but go to bed
  Đừng nô đùa nữa, mà hãy đi ngủ đi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X