• /¸rekri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghỉ ngơi, sự giải trí, sự tiêu khiển
  to walk for recreation
  đi dạo để giải trí
  to look upon gardening as a recreation
  coi công việc làm vườn như một thú tiêu khiển
  Giờ chơi, giờ nghỉ, giờ giải lao (ở trường học)
  recreation center
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) căn cứ (để) nghỉ ngơi
  recreation centre
  câu lạc bộ, nhà văn hoá
  recreation ground
  sân chơi, sân thể thao
  recreation room
  phòng giải trí

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công trình giải trí
  công trình nghỉ ngơi

  Kỹ thuật chung

  sự tạo lại

  Kinh tế

  sự giải trí
  tiêu khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X