• /di´və:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm trệch đi; sự trệch đi
  (quân sự) chiến thuật vu hồi, chiến thuật nghi binh
  Sự làm lãng trí; điều làm lãng trí
  Sự giải trí, sự tiêu khiển; trò giải trí, trò tiêu khiển

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự dẫn dòng
  partial diversion
  sự dẫn dòng từng phần
  provisional diversion
  sự dẫn dòng tạm
  river diversion
  sự dẫn dòng sông
  temporary diversion
  sự dẫn dòng tạm
  transbasin diversion
  sự dẫn dòng sang lưu
  transmountain water diversion
  sự dẫn dòng qua núi

  Kỹ thuật chung

  kênh chuyển dòng
  đường tránh
  đường vòng
  mạch rẽ
  sự chuyển dòng
  trans-mountain water diversion
  sự chuyển dòng qua núi
  sự đi tránh
  sự đi vòng
  sự tháo

  Kinh tế

  đi chệch hướng
  sự đi chệch đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X