• /´ɔ:gjuri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật xem điềm mà bói
  Điềm; dấu hiệu
  Lời đoán trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X