• /´prɔfisi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiên tri, sự dự báo, tài đoán trước
  to have the gift of prophecy
  có tài tiên tri, có tài đoán trước
  Lời đoán trước, lời tiên tri
  prophecies of disaster
  những lời tiên tri về thảm hoạ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X