• /prɔg'nousi:z/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .prognoses

  (y học) dự đoán (về sự tiến triển của bệnh), tiên lượng bệnh
  make one's prognosis
  chẩn đoán bệnh (của ai)
  Sự dự đoán (sự phát triển của cái gì)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dự đoán [sự dự đoán]

  Cơ - Điện tử

  Sự dự báo, sự dự đoán

  Toán & tin

  dự báo, tiên đoán

  Y học

  tiên lượng

  Kỹ thuật chung

  dự báo
  sự dự đoán
  sự dự báo
  tiên đoán

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X