• /´dɔləp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) khúc to, cục to, miếng to (thức ăn...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bit , blob , glob , gob , mass , piece , portion , dab , dash , lump , modicum , splash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X