• /´mɔdikəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số lượng ít ỏi, số lượng nhỏ, chút ít
  some bread and a modicum of cheese
  một ít bánh và một chút phó mát


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  lot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X