• /gɔb/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thuỷ thủ
  Cục đờm
  (từ lóng) mồm
  shut your gob
  câm mồm!

  Nội động từ

  Khạc nhổ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  một khối mềm

  Địa chất

  đá không quặng, không gian đã khai thác

  Kỹ thuật chung

  lượng lớn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X