• /´dɔ:¸dʒæm/

  Xây dựng

  khung cửa, thanh dọc cửa

  Giải thích EN: An upright piece of wood or other material on either side of a doorway. Also, doorpost. Giải thích VN: Những bộ phận thẳng đứng bằng gỗ hay các vật liệu khác ở hai bên lối đi cửa ra vào.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X