• /´aiðə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mỗi (trong hai), một (trong hai)
  Cả hai
  on either side
  ở mỗi bên, ở một trong hai bên; cả hai bên

  Danh từ

  Mỗi người (trong hai), mỗi vật (trong hai); một người (trong hai); một vật (trong hai)
  Cả hai (người, vật)

  Liên từ

  Hoặc
  either... or...
  .. hoặc...
  either come in or go out
  hoặc vào hoặc ra
  either drunk or mad
  hoặc là say hoặc là khùng

  Phó từ (dùng với câu hỏi phủ định)

  Cũng phải thế
  if you don't take it, I shan't either
  nếu anh không lấy cái đó thì tôi cũng không lấy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cũng không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  pronoun
  one , this one , either/or , each of two , one of two

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X