• /´drɔ:ə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người kéo; người nhổ
  Người ký phát hối phiếu, người chủ tạo
  Người vẽ
  (từ cổ,nghĩa cổ) người trích rượu (chuyên lấy rượu, bia ở thùng ra)
  Ngăn kéo
  chest of drawers
  tủ com mốt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết bị nhổ

  Điện tử & viễn thông

  ngăn chứa

  Kỹ thuật chung

  ngăn kéo
  chill drawer
  ngăn kéo lạnh
  cold drawer
  ngăn (kéo) lạnh
  sliding filter drawer
  ngăn kéo kính lọc trượt
  người vẽ

  Kinh tế

  người ký phát
  draft drawer
  người ký phát hối phiếu
  drawer of a bill of exchange
  người ký phát hối phiếu
  drawer of a cheque
  người ký phát séc
  Refer to drawer (R/D)
  trả lại người ký phát
  return a bill to drawer
  trả hối phiếu cho người ký phát
  return a bill to drawer (to...)
  trả hối phiếu lại cho người ký phát
  return of an unpaid bill to a drawer
  sự trả lại một hối phiếu không thanh toán cho người ký phát
  return of bill to drawer
  sự phản hoàn hối phiếu cho người ký phát
  return of bill to drawer
  sự trả lại hối phiếu cho người ký phát
  người ký phát (hối phiếu, chi phiếu)
  nôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X