• /ʌn´peid/

  Thông dụng

  Tính từ

  (tài chính) chưa trả tiền, chưa thanh toán
  ( + for) chưa trả xong
  Chưa nhận được tiền công, không nhận được tiền công (người)
  Được làm mà không trả cho người làm (công việc)
  unpaid labour
  lao động không công
  Không trả bưu phí, không dán tem (thư)
  the great unpaid
  quan toà không lương

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chưa trả
  second unpaid
  bản hai (hối phiếu) chưa trả
  unpaid amount
  số tiền chưa trả
  unpaid cheque
  chi phiếu chưa trả tiền
  unpaid correspondence
  thư từ chưa trả bưu phí
  unpaid debt
  nợ chưa trả
  unpaid dividend
  cổ tức chưa trả
  unpaid expenses
  chi phí chưa trả (phải trả)
  unpaid stock
  cổ phiếu chưa trả tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X