• /´draiə/

  Thông dụng

  Cách viết khác dryer

  Như dryer

  Chuyên ngành

  Ô tô

  máy làm khô

  Kỹ thuật chung

  bộ sấy
  chất hút ẩm
  máy sấy
  máy sấy khô

  Giải thích EN: Any device or substance used to dry some material or object. Giải thích VN: Những loại máy dùng để làm khô những vật chất khác.

  phin sấy
  high-side drier
  phin sấy phía cao áp
  low-side drier
  phin sấy phía hạ áp
  molecular sieve drier
  phin sấy bằng rây phân tử
  suction line drier
  phin sấy đường hút
  tủ sấy

  Địa chất

  thiết bị sấy, máy sấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X