• /drauth/ Cách viết khác : (drouth) /drauθ/

  Thông dụng

  Cách viết khác drouth

  Danh từ

  Hạn hán
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự khô cạn; sự khát

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự hạn hán

  Xây dựng

  độ khô
  hạn hán

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  monsoon , wetness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X