• /´ʃɔ:tidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu; số lượng thiếu
  food shortages
  sự thiếu lương thực
  a shortage of rice
  sự thiếu gạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự rút ngắn
  sự thiếu hụt

  Kinh tế

  sự không đủ (số lượng)
  sự thiếu
  capital shortage
  sự thiếu vốn
  critical shortage
  sự thiếu nghiêm trọng
  dollar shortage
  sự thiếu đô-la
  domestic fund shortage
  sự thiếu vốn trong nước
  housing shortage
  sự thiếu nhà ở
  inventory shortage
  sự thiếu hàng tồn trữ
  labour shortage
  sự thiếu (sức) lao động
  manpower shortage
  sự thiếu nhân lực
  material shortage
  sự thiếu nguyên liệu
  materials shortage
  sự thiếu vật liệu
  oil shortage
  sự thiếu dầu hỏa
  power shortage
  sự thiếu động lực phân vùng cúp điện (để tránh quá tải)
  shortage in the cash
  sự thiếu tiền mặt
  shortage of capital
  sự thiếu vốn
  shortage of labour
  sự thiếu lao động
  shortage of staff
  sự thiếu nhân viên
  stock shortage
  sự thiếu hàng tồn trữ
  thiếu
  advice of shortage
  giấy báo thiếu số lượng
  capital shortage
  sự thiếu vốn
  claim for shortage
  sự đòi bồi thường số hàng thiếu
  critical shortage
  sự thiếu nghiêm trọng
  dollar shortage
  sự thiếu đô-la
  dollar shortage
  tình trạng thiếu đô la
  domestic fund shortage
  sự thiếu vốn trong nước
  housing shortage
  sự thiếu nhà ở
  inventory shortage
  sự thiếu hàng tồn trữ
  labour shortage
  sự thiếu (sức) lao động
  manpower shortage
  sự thiếu nhân lực
  manpower shortage
  thiếu nhân viên
  material shortage
  sự thiếu nguyên liệu
  materials shortage
  sự thiếu vật liệu
  oil shortage
  sự thiếu dầu hỏa
  power shortage
  sự thiếu động lực phân vùng cúp điện (để tránh quá tải)
  risk of shortage in weight
  rửi ro thiếu trọng lượng
  shortage claim
  đòi bồi thường số liệu thiếu
  shortage claim
  đòi bồi thường số lượng thiếu
  shortage cost
  phí tổn do thiếu hàng trữ
  shortage in (the) weight
  thiếu trọng lượng
  shortage in the cash
  sự thiếu tiền mặt
  shortage in weight
  thiếu trọng lượng
  shortage of capital
  sự thiếu vốn
  shortage of labour
  sự thiếu lao động
  shortage of oil
  thiếu dầu hỏa
  shortage of raw materials
  thiếu nguyên liệu
  shortage of space
  thiếu khoang chở hàng
  shortage of staff
  sự thiếu nhân viên
  stock shortage
  sự thiếu hàng tồn trữ
  thiếu hụt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X