• /¸di:hai´dreiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) sự khử nước

  Chuyên ngành

  Y học

  sự khử hoặc mất nước

  Kỹ thuật chung

  khử nước
  catalytic dehydration
  khử nước xúc tác
  concrete dehydration
  sự khử nước của bêtông
  dehydration conditions
  điều kiện khử nước
  dehydration cycle
  chu trình khử nước
  dehydration of sludge
  sự khử nước khỏi bùn
  dehydration period
  chu kỳ khử nước
  dehydration process
  quá trình khử nước
  dry-desiccant dehydration
  khử nước bằng chất làm khô
  freeze dehydration
  kết đông có khử nước
  ground dehydration
  sự khử nước của đất
  partial dehydration
  khử nước một phần
  partial dehydration
  sự khử nước một phần
  spray dehydration
  khử nước (sấy) phun sương
  spray dehydration
  khử nước phun sương
  thermal dehydration
  sự khử nước bằng nhiệt
  loại nước
  sự hút nước
  sự khử nước
  concrete dehydration
  sự khử nước của bêtông
  dehydration of sludge
  sự khử nước khỏi bùn
  ground dehydration
  sự khử nước của đất
  partial dehydration
  sự khử nước một phần
  thermal dehydration
  sự khử nước bằng nhiệt
  sự làm khô
  sự tách nước
  dehydration of sludge
  sự tách nước khỏi bùn

  Kinh tế

  sự khử nước
  sự làm khô

  Địa chất

  sự khử nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X