• /dʌk´tiliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính mềm, tính dễ uốn
  Tính dễ kéo sợi (kim loại)
  Tính dễ uốn nắn, tính dễ bảo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính dẻo, tính kéo sợi được

  Cơ - Điện tử

  Tính rèn (được), tính dẻo, tính dễ kéo sợi (kimloại)

  Ô tô

  tính dễ kéo

  Xây dựng

  độ dẻo dai
  tính dẻo dai
  tính dai

  Kỹ thuật chung

  độ dai
  độ dẻo
  tính dễ uốn
  tính mềm
  tính rèn được

  Địa chất

  tính rèn được, tính vuốt (đát)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X