• /¸plaiə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác pliancy

  Danh từ

  Tính dễ uốn dẻo, tính dẻo, tính mềm, tính dễ xoắn (da)
  (nghĩa bóng) tính dễ uốn nắn, tính dễ bảo; tính dễ bị tác động, dễ bị ảnh hưởng (người)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ dẻo
  độ mềm
  tính dễ uốn
  tính dẻo
  tính mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X