• /i:'kɔnəmaizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tiết kiệm
  (kỹ thuật) bộ phận tiết kiệm (xăng...)

  Chuyên ngành

  Điện

  bộ hâm nước

  Kỹ thuật chung

  bộ phận tiết kiệm

  Giải thích EN: A compartment in a continuous-flow oxygen system which collects oxygen that has been exhaled by the user in order to be reused.. Giải thích VN: Một ngăn trong hệ thống liên tục có luồng ôxi sẽ thu thập ôxi đã được người sử dụng thải ra để dùng lại.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X