• /i:k/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + out) thêm vào; bổ khuyết
  to eke out ink with water
  thêm nước vào mực
  to eke out one's small income with
  thêm......... vào thu nhập ít ỏi của mình
  to eke out an article
  viết kéo dài một bài báo, viết bôi ra một bài báo

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) cũng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X