• Đo lường & điều khiển

    bộ điều khiển điện

    Giải thích EN: A component of a control system that compares the measurement of a controlled variable with a set point. Giải thích VN: Thiết bị của hệ thống điều khiển dùng để so sánh các kết quả đo biến điều khiển với một giá trị cho trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X