• Điện

  sự nung điện tử

  Kỹ thuật chung

  sự nung điện

  Giải thích EN: Heating that is generated by an oscillator or radio-frequency power source, which produces a radio-frequency current. Also, RADIO-FREQUENCY HEATING. Giải thích VN: Sự nung được tạo ra bởi 1 máy tạo dao động hoặc nguồn điện tần số rađiô để tạo ra 1 dòng điện tần số rađiô. Tương tự: SỰ ĐỐT NÓNG BẰNG TẦN SỐ RAĐIÔ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X