• /´embri¸ou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều embryos

  (sinh vật học) phôi
  Cái còn phôi thai
  in embryo
  còn phôi thai, còn trứng nước, chưa phát triển

  Tính từ

  Còn phôi thai, còn trứng nước, chưa phát triển

  Chuyên ngành

  Y học

  phôi thai

  Kỹ thuật chung

  phôi
  hescacanth embryo
  phôi sán móc
  somite embryo
  phôi khúc thân

  Kinh tế

  phôi
  phôi thai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X