• /'kə:nl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) nhân (trong quả hạch)
  Hạt (lúa mì)
  (nghĩa bóng) bộ phận nòng cốt, bộ phận chủ yếu

  Toán & tin

  (vật lý ) hạch; hạt nhân
  kernel of integral equation
  hạch của phương trình tích phân
  extendible kernel
  (đại số ) hạch giãn được
  iterated kernel
  hạch lặp
  open kernel
  hạch mở
  reciprocal kernel
  (đại số ) hạch giãn được
  resolvent kernel
  hạch giải, giải thức
  symmetric kernel
  hạch đối xứng

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  nhân hạt nhân

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhân

  Giải thích VN: Trong một hệ điều hành, đây là các phần cốt lõi của chương trình, cư trú trong bộ nhớ, và thực hiện hầu hết các nhiệm vụ điều hành chính, như quản lý các thao tác vào ra đĩa, và quản lý bộ nhớ trong chẳng hạn.

  adjoint of a kernel
  nhân liên hợp
  adjoint of a kernel
  liên hợp của một hạt nhân
  GKS (graphicalkernel system)
  hệ thống hạt nhân đồ họa
  Graphical Kernel System (GKS)
  hệ đồ họa hạt nhân
  Graphical Kernel System (GKS)
  hệ thống nhân đồ họa
  Graphical Kernel System: GKS
  hệ đồ họa hạt nhân
  kernel dump
  sự kết xuất nhân
  kernel mode
  chế độ nhân
  kernel parameter
  tham số nhân
  kernel parameter
  thông số nhân
  operating system kernel
  nhân hệ điều hành
  operating system kernel
  nhân hệ vận hành
  security kernel
  nhân an toàn
  lõi
  hạch
  co-kernel
  đối hạch
  extendible kernel
  hạch giãn được
  iterated kernel
  hạch lặp
  kernel function
  hàm hạch
  kernel of integral
  hạch của phương trình tích phân
  kernel of integral equation
  hạch định của chương trình tích phân
  open kernel
  hạch mở
  reciprocal kernel
  hạch nghịch
  resolvent kernel
  hạch giải, giải thức
  symmetric kernel
  hạch đối xứng
  hạt
  hạt nhân
  adjoint of a kernel
  liên hợp của một hạt nhân
  GKS (graphicalkernel system)
  hệ thống hạt nhân đồ họa
  Graphical Kernel System (GKS)
  hệ đồ họa hạt nhân
  Graphical Kernel System: GKS
  hệ đồ họa hạt nhân

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hạt (lúa mì)
  nhân quả

  Nguồn khác

  • kernel : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X