• /dʤə:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mộng, mầm, thai, phôi
  in germ
  ở tình trạng phôi thai ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Mầm bệnh, vi trùng
  (nghĩa bóng) mầm mống
  germ warfare
  chiến tranh vi trùng

  Nội động từ

  Nảy ra, nảy sinh ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) mần, phôi
  group germ
  mầm nhóm

  Kỹ thuật chung

  mầm
  phôi

  Kinh tế

  phôi
  germ flour
  bột phôi
  germ rolls
  hệ nghiền phôi
  vi trùng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X