• (đổi hướng từ Emulated)
  /´emju¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tranh đua, cạnh tranh
  the boy emulates his eldest brother at chess
  thằng bé tranh đua với anh cả của nó về môn đánh cờ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm cho giống
  mô phỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X