• /en´koumiəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều encomiums

  Bài tán tụng, lời tán dương

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X