• /ə´plɔ:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng vỗ tay khen ngợi; sự hoan nghênh, sự tán thưởng
  to be greeted with applause
  được chào bằng tràng vỗ tay
  to win the applause of...
  được... hoan nghênh
  burst of applause

  tràng pháo tay

  Sự tán thành

  Động từ

  Vỗ tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X