• /¸pænə´dʒirik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài tán tụng
  a panegyric upon someone's success
  bài tán tụng thắng lợi của ai
  Văn tán tụng

  Tính từ ( .panegyrical)

  Ca ngợi, tán tụng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X