• /¸sælju´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chào, sự thăm hỏi; sự chào hỏi
  raise one's hat in salutation
  nhấc mũ của mình để chào
  Tiếng chào, lời chào
  Những từ dùng để nói với người khác ( 'thưa ngài'.. trong một bức thư..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lời chào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X