• /Ỵ:n'tỴ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngoại giao) hiệp ước thân thiện
  Khối nước thân thiện
  Khối nước trong hiệp ước thân thiện
  the Entente
  (sử học) đồng minh
  Entente cordiale
  (sử học) hiệp ước thân thiện giữa Anh và Pháp


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X