• /¸kouə´liʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liên kết, sự liên hiệp, sự liên minh
  coalition government
  chính phủ liên hiệp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hợp tác
  sự liên minh

  Kỹ thuật chung

  liên minh
  Coalition for Network Information (CNI)
  liên minh nối mạng thông tin
  Coalition for Working Systems (CWS)
  liên minh các hệ thống làm việc
  Competitive Long Distance Coalition (CLDC)
  liên minh (điện thoai) đường dài cạnh tranh
  Domain Name Rights Coalition (DNRC)
  liên minh quyền tên miền

  Kinh tế

  sự liên hiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X