• /pækt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệp ước, công ước
  Pact of Peace
  hiệp ước hoà bình

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  công ước
  điều ước
  trade pact
  điều ước mậu dịch
  hiệp ước
  commercial pact
  hiệp ước thương mại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X