• /¸entə´teinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tiếp đãi, người chiêu đãi
  Người làm trò mua vui (hát, múa... ở các hộp đêm)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X