• /'dʒʌgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trò tung hứng, trò múa rối
  Sự lừa bịp, sự lừa gạt

  Nội động từ

  Tung hứng, múa rối
  ( juggle with) lừa bịp, lừa dối; xuyên tạc
  to juggle with someone
  lừa bịp ai
  to juggle with facts
  xuyên tạc sự việc

  ( with st): giải quyết một cách khéo léo,tinh tế


  Ngoại động từ

  Lừa bịp; dùng mánh khoé để lừa
  to juggle someone out of something
  lừa bịp ai lấy cái gì
  to juggle something away
  dùng mánh khoé để lấy cái gì


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be honest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X