• /houst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nhà
  Chủ tiệc
  Chủ khách sạn, chủ quán trọ
  (sinh vật học) cây chủ, vật chủ
  to reckon without one's host
  quên không tính đến khó khăn; quên không tính đến sự phản đối
  Đặt kế hoạch mà không trao đổi với những nhân vật hữu quan chủ yếu
  to play host to sb
  đón tiếp ai, nghinh tiếp ai
  the Host
  (tôn giáo) bánh thánh

  Danh từ

  Số đông, loạt (người, sự việc, đồ vật), đám đông
  a host of people
  đám đông
  a host of difficulties
  một loạt khó khăn
  he is a host in himself
  mình anh ấy bằng cả một đám đông (có thể làm việc bằng năm bằng mười người gộp lại)
  (từ cổ,nghĩa cổ) đạo quân

  Ngoại động từ

  Dẫn (chương trình), đăng cai tổ chức (hội nghị, cuộc tranh tài thể thao...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiếp đãi
  host computer
  máy chủ
  host system
  hệ thống chủ

  Điện lạnh

  chất chủ

  Điện tử & viễn thông

  hệ chủ

  Điện lạnh

  tinh thể chủ
  tinh thể gốc

  Kỹ thuật chung

  chính
  host computer
  máy tính chính
  host exchange
  tổng đài chính
  host system
  hệ chính
  chủ
  cơ sở
  gốc
  máy chủ

  Giải thích VN: Trong mạng máy tính và viễn thông, đây là máy tính thực hiện các chức năng trung tâm, như làm cho các tệp chương trình hoặc dữ liệu trở thành sẵn sàng dùng cho các máy tính khác chẳng hạn. Quan hệ host/terminal (máy chủ/thiết bị đầu cuối) là quan hệ chủ tớ, trong đó máy chủ quyết định tất cả.

  máy tính chủ

  Kinh tế

  bên chủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X