• //ˈɛpɪk//

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách viết khác epopee

  Thiên anh hùng ca, thiên sử thi

  Tính từ

  Cách viết khác epical

  Có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
  Có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiên sử thi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X