• /'ledƷәndәri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) truyện cổ tích, (thuộc) truyền thuyết
  legendary angels
  các vị thần theo truyền thuyết
  Có tính cách huyền thoại, thần kỳ
  legendary resistance against Mongolian invaders
  cuộc kháng chiến thần kỳ chống quân Mông Cổ xâm lược
  his straightforwardness is legendary
  tính cương trực của ông ta thì ai cũng biết

  Danh từ

  Tập truyện cổ tích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thần kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X