• /trænz´və:səl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (như) transverse
  a transversal bar
  thanh ngang

  Danh từ

  Đường ngang; đường hoành

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngang

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường ngang, đường hoành, (adj) ngang

  Toán & tin

  đường hoành // ngang

  Kỹ thuật chung

  ngang
  azimuth transversal mode (ATM)
  kiểu dao động ngang theo phương vị
  stationary transversal waves
  sóng ngang dừng
  transversal beam
  dầm ngang
  transversal casting
  độ cong ngang
  transversal casting
  độ vênh ngang
  transversal contraction
  sự ép ngang (thớ gỗ)
  transversal contraction
  sự nén ngang (thớ gỗ)
  transversal discrepancy
  sai số khép ngang
  transversal distribution coefficient
  hệ số phân bố ngang
  transversal equalizer
  bộ hiệu chỉnh ngang
  transversal load
  tải trọng ngang
  transversal scale
  tỉ lệ ngang
  transversal section
  biên dạng ngang
  transversal section
  khâu ngang
  transversal section
  mặt cắt ngang
  transversal shear
  lực cắt ngang
  transversal shell
  vỏ nằm ngang
  transversal shell
  vỏ vượt ngang (khẩu độ) nhà
  transversal wave
  sóng ngang
  transversal-digging excavator
  máy đào ngang
  đường hoành
  sự chuyển qua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  crossing , crosswise , thwart , traverse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X