• /´eminəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  she is eminently interested in fine arts
  rõ ràng là cô ta quan tâm đến mỹ nghệ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X