• (đổi hướng từ Exacerbated)
  /ig'sasəbeit/ ek'sasəbeit/

  Thông dụng

  Cách viết khác acerbate

  Ngoại động từ

  Làm tăng, làm trầm trọng (bệnh, sự tức giận, sự đau đớn)
  Làm bực tức, làm cáu tiết, làm tức giận

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  aid , calm , comfort , help , soothe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X