• (đổi hướng từ Expatiating)
  /iks´peiʃi¸eit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + on, upon) bàn nhiều, viết dài dòng (về một vấn đề)
  (thường), (nghĩa bóng) đi lung tung, đi dông dài

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X