• /´ekspə:tnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thành thạo, sự tinh thông, sự lão luyện
  Tài chuyên môn
  Sự hiểu biết về kỹ thuật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự thành thạo
  sự tinh thông kỹ năng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X