• /næk/

  Thông dụng

  Danh từ, ít khi dùng số nhiều

  Sở trường, tài riêng; sự thông thạo; sự khéo tay
  to have the knack of something
  làm việc gì khéo léo; có tài riêng làm việc gì
  there is a knack in it
  việc này phải làm rồi mới thạo được
  Mẹo, mánh khoé, mánh lới
  Thói quen, tật (trong khi viết, khi nói...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X