• /´ma:stəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền lực, quyền làm chủ
  Ưu thế, thế hơn, thế thắng lợi
  to get (gain, obtain) the mastery of
  hơn, chiếm thế hơn, thắng thế
  Sự tinh thông, sự nắm vững, sự sử dụng thành thạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X