• Xây dựng

  gạch lô mặt, gạch lộ mặt

  Giải thích EN: A high-quality decorative brick used on prominently exposed walls. Also, FACING BRICK. Giải thích VN: Loại gách chất lượng cao dùng để trang trí tại các bước tường nổi. Tương tự, FACING BRICK.

  gạch ốp ngoài

  Kỹ thuật chung

  gạch lát mặt
  trang trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X