• Kỹ thuật chung

  dự phòng
  fall-back routine
  thủ tục dự phòng
  fall-back routine
  thường trình dự phòng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X