• /ri´kɔil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dội lại, sự nảy lại; sự giật (súng); sự bật lên (của lò xo)
  the recoil of a gun
  sự giật lại của khẩu đại bác
  Sự lùi lại (vì sợ, ghê tởm...); sự chùn lại
  Sự rút lui (trước kẻ địch)
  Sự tác hại trở lại
  'ri:k˜il

  nội động từ

  Dội lại, nảy lại; giật (súng); bật lên (lò xo)
  the gun recoils
  khẩu đại bác giật
  Lùi lại (vì sợ, ghê tởm...); chùn lại, thoái lui
  to recoil from something
  chùn lại trước việc gì
  to recoil from doing something
  chùn lại không dám làm việc gì
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) rút lui (trước kẻ địch)
  (nghĩa bóng) ( + on, upon) có ảnh hưởng ngược lại, có tác hại trở lại
  his meanness recoiled upon his own head
  cái tính bần tiện của hắn tác hại trở lại ngay cho bản thân hắn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự bật lại, sự chùn lại, bật, nảy

  Cơ - Điện tử

  Sự bật, sự nảy, sự dội lại, (v) bật, nẩy, dội lại

  Điện lạnh

  sự giật lùi

  Kỹ thuật chung

  bật lại
  nẩy
  sự bật
  sự nẩy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  face , meet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X