• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Lùi lại
  (y học) lặn vào trong

  Ngoại động từ

  Nhượng lại, bán lại (đất đai), trả lại

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hồi nhượng
  nhượng lại
  nhượng lại (đất đai đã chiếm...)
  nhượng lại tái bảo hiểm
  trả lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X